Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Objednávka

Vyplnením a odoslaním zákazník potvrdzuje záväznosť objednávky a zároveň súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Potvrdenie Vašej objednávky je realizované e-mailom automaticky, na Váš email uvedený na objednávke.

STORNO objednávky - je možné v deň odoslania objednávky, a to písomne e-mailom.
   

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ e-shopu Vaše Striebro Vladimír Obuch sa zaväzuje postupovat v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. 

Spracúvanie osobných údajov zákazníka pri objednávaní tovaru (meno, priezvisko, titul, adresa dodania, telefónne číslo, e-mailová adresa atd.) je nevyhnutné k tomu, aby sme s ním mohli uzavrieť zmluvu a túto zmluvu plniť (teda dodať objednaný tovar), pričom dotknutá osoba je zmluvnou stranou. Zmluva je právnym základom spracúvania osobných údajov zákazníkov v informačnom systéme e-shop. Na účel spracovania objednávky a dodanie tovaru súhlas dotknutej osoby nie je potrebný.

Vaše osobné údaje sú poskytnuté výhradne zmluvnej kuriérskej spoločnosti alebo Slovenskej pošte za účelom doručenia vašej objednávky. 

V našom informačnom systéme nespracúvame citlivé osobné údaje ani nevyužívame profilovanie zákazníkov.

Váš súhlas ako dotknutej osoby je vyžadovaný, ak odosielate Konaktný formulár za účelom odpovede na konkrétnu otázku. Kedykoľvek je možné požiadať o informácie o vašich osobných údajoch (na mail: vasestriebro@gmail.com  alebo telefonicky). Svoj súhlas so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať.

Spracúvané osobné údaje sú dôverné (nemá k nim prístup nikto iný okrem prevádzkovateľa), zachovávame ich integritu (údaje ostávajú nemenné a celistvé) a dostupnosť a ochranu.

 

Záručná doba

Na každý tovar poskytujeme záručnú dobu 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak,  v súlade s platným Obchodným a Občianskym zákonníkom. Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby výrobku, nie na jeho mechanické poškodenie (roztrhanie, zlomenie a pod.).


   

Reklamácia

V prípade, že bola pri zakúpenom tovare po jeho doručení zistená závada, tovar treba reklamovať ihneď  na e-mail: obuchv@gmail.com. Preto bezodkladne pri prevzatí tovaru odporúčame pred poštovým doručovateľom tento tovar prekontrolovať, či nie je mechanicky poškodený aj to, či nie je poškodená obálka (balíček)!. Neskoršie reklamovanie takéhoto druhu nebude uznané.

Pri reklamácii tovar, prosím, riadne zabaľte tak, aby sa zabránilo  poškodeniu tovaru  (najlepšie do bublinkovej obálky) a pošlite na našu adresu, ako poistenú zásielku, neposielajte prosím na dobierku.

 Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na vobuch@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR http://www.mhsr.sk/http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. 

 

Spôsob dopravy a platby

Objednaný  tovar zasielame nasledovnými spôsobmi:

  • dobierkou - Slov. pošta: k cene objednávky sa pripočíta 2,50 Eur  vrátane DPH - pri objednávke od 10,- Eur
  • dobierkou - Slov. pošta : k cene objednávky sa pripočíta 4 Eur vr. DPH - pri objednávke do 10,- Eur
  • kuriérom: k cene objednávky  sa pripočíta 3,90 Eur  vrátane DPH
  • osobný odber -k cene objednávky sa pripočíta 1 Eur vr. Dph, odberné miesto Bratislava Polus (o možnosti vyzdvihnutia budete informovaný mailom)
  • kuriérom pri objednávke nad 100 Eur  - k cene objednávky sa pripočíta 0 Eur
  • dobierka nad 60 Eur - Slov. pošta  Vám automaticky nebude účtovaná (bude 0,- Eur )
  • dobierka do ČR - kuriér 4,- Eur vr. DPH

Sme plátcami DPH.

   
 

Dodacie podmienky

Váš tovar zasielame v najkratšom možnom termíne. Termín dodania závisí od druhu objednaného tovaru. Približná doba dodania je dva až päť pracovných dní.
 

 

 

Vrátenie tovaru

Ak nie ste s dodaným tovarom spokojní, je možné ho do 14 dní vrátiť bez udania dôvodu, s následným nárokom na vrátenie peňazí za dodaný tovar, a to buď poštovou poukážkou alebo na účet, ak nám udáte číslo účtu a peňažného ústavu. Náklady na poštovné a balné znáša spotrebiteľ.
Musí byť splnené nasledovné:  tovar nesmie byť použitý, poškodený,  kompletný a zaslaný naspäť na našu adresu spolu s kópiou dokladu o jeho kúpe ako poistená zásielka (neposielajte prosím ako dobierku). Tovar zabaľte prosím tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Prihlásenie