Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Objednávka

Vyplnením a odoslaním zákazník potvrdzuje záväznosť objednávky a zároveň súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Potvrdenie Vašej objednávky je realizované e-mailom automaticky, na Váš email uvedený na objednávke.

STORNO objednávky - je možné v deň odoslania objednávky, a to písomne e-mailom.
   

Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. sa prevádzkovateľ zaväzuje postupovať v zmysle zákona.

Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch.


Záručná doba

Na každý tovar poskytujeme záručnú dobu 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak,  v súlade s platným Obchodným a Občianskym zákonníkom. Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby výrobku, nie na jeho mechanické poškodenie (roztrhanie, zlomenie a pod.).


   

Reklamácia

V prípade, že bola pri zakúpenom tovare po jeho doručení zistená závada, tovar treba reklamovať ihneď  na e-mail: obuchv@gmail.com. Preto bezodkladne po prevzatí tovaru odporúčame tento prekontrolovať, či nie je mechanicky poškodený. Neskoršie reklamovanie takéhoto druhu nebude uznané.

Pri reklamácii tovar, prosím, riadne zabaľte tak, aby sa zabránilo  poškodeniu tovaru  (najlepšie do bublinkovej obálky) a pošlite na našu adresu, ako poistenú zásielku, neposielajte prosím na dobierku.

 Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na vobuch@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR http://www.mhsr.sk/http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. 

 

Spôsob dopravy a platby

Objednaný  tovar zasielame nasledovnými spôsobmi:

  • dobierkou - Slov. pošta: k cene objednávky sa pripočíta 2,50 Eur  vrátane DPH - pri objednávke od 10,- Eur
  • dobierkou - Slov. pošta : k cene objednávky sa pripočíta 4 Eur vr. DPH - pri objednávke do 10,- Eur
  • kuriérom: k cene objednávky  sa pripočíta 3,90 Eur  vrátane DPH
  • osobný odber -k cene objednávky sa pripočíta 1 Eur vr. Dph, odberné miesto Bratislava Polus (o možnosti vyzdvihnutia budete informovaný mailom)
  • kuriérom pri objednávke nad 100 Eur  - k cene objednávky sa pripočíta 0 Eur
  • dobierka nad 60 Eur - Slov. pošta  Vám automaticky nebude účtovaná (bude 0,- Eur )
  • dobierka do ČR - kuriér 4,- Eur vr. DPH

Sme plátcami DPH.

   
 

Dodacie podmienky

Váš tovar zasielame v najkratšom možnom termíne. Termín dodania závisí od druhu objednaného tovaru. Približná doba dodania je dva až päť pracovných dní.
 

NEPREVZATIE DOBIERKY

Ak zákazník objednaný tovar neprevezme, odmietne prevziať, alebo zásielka nemohla byť doručená z dôvodu neoznačenej schránky, je zákazník povinný uhradiť náklady na poštovné a balné + náklady pošty za vrátenie dobierky (spolu 3,90 Eur). Zákazník je povinný uhradiť tieto náklady do 14 dní od neprevzatia zásielky. Ak tieto náklady zákazník neuhradí do 14 dní, tak sa navýšia o zmluvnú pokutu 15 Eur.  

 

Vrátenie tovaru

Ak nie ste s dodaným tovarom spokojní, je možné ho do 14 dní vrátiť bez udania dôvodu, s následným nárokom na vrátenie peňazí za dodaný tovar, a to buď poštovou poukážkou alebo na účet, ak nám udáte číslo účtu a peňažného ústavu. Náklady na poštovné a balné znáša spotrebiteľ.
Musí byť splnené nasledovné:  tovar nesmie byť použitý, poškodený,  kompletný a zaslaný naspäť na našu adresu spolu s kópiou dokladu o jeho kúpe ako poistená zásielka (neposielajte prosím ako dobierku). Tovar zabaľte prosím tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Prihlásenie