Kontakt

Kontakt

Obchodný  názov:

   Vladimír OBUCH

Sídlo:

   Podhorská 3
   Pezinok 902 01
 

Mobil:

   0905 257778

e-mail:

   obuchv@gmail.com

Bankové spojenie:

   Slovenská Sporiteľňa

Číslo účtu:

IBAN:

SWIFT:

   

   5025779551/0900 

   SK2009000000005025779511  

   GIBASKBX

   

IČO:

   36981729

DIČ:

IČ DPH:

   1020150659

   SK1020150659

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa  

tel. č.: 02/ 58272 172-3; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170  

Zákony a predpisy:

- zákon číslo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji

- zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov 

Rýchly kontakt

Prihlásenie